Proč Smartlio?

Strategie pro poskytování služeb – Cooperation

Jako základní strategický směr se stává úzká spolupráce několika subjektů klíčovou, pro možnost nabídnout klientovi řešení, ať již spočívající ze zadání klienta, nebo jako součást komplexního řešení ze strany dodavatele služeb. Tyto kroky již byly a jsou realizovány subjekty, které se řadí do kategorie 4PL. Ale jak ukazuje ryzí praxe, jenom nadnárodní firmy vítají tento typ služby a ostatní subjekty, jak obchodní či výrobní, malé či střední velikosti, jsou skeptičtí.

Situace na straně dodavatelů není o nic lepší, stále pramení obava o jakémsi interním tajemství, jak jsou služby separátně realizovány a jakou konkurenční výhodu vytvářejí.

 

Na to, abyste mohli takovéto služby nabízet je potřeba tým zkušených odborníků s letitou praxi z mnoha projektů a to také stojí peníze. Umocníme–li ještě tento fakt, že % úspěšnost v logistických firmách je max do 10% z celkového množství poptávaných a realizovaných tendrů, tak je velice drahé držet tým lidí odpovídající požadavkům klientů.

 

Společnost SMARTLIO proto nabízí službu, která oproti klasickému pojetí přináší možnost realizovat komplexní výběrová řízení, nebo i proaktivní nabídky komplexních logistických služeb, včetně kooperace konkurentů. Obráceně na straně klientů není také standardní kooperace typu „competitive collaboration„ i zde jsme schopni být partnery pro úspěšné realizace.

 

Mezinárodní integrace

Pro malé společnosti je velmi slabá šance být úspěšný u zákazníků mezinárodního charakteru. Neustále se zvětšuje forma globalizací a integrace představující přeshraniční spolupráci, která je nejen výrobní, ale hlavně logistická. Stále stoupá tlak na rozsah a objem služeb bez ohledu na lokality.

 

Jaká je cesta pro střední, nebo malé firmy? Zapojení se do spolupráce několika firem tvořících partnerství dodavatelů, poskytujících jednu komplexní službu.

Co tomu brání v Čechách? Neochota spolupráce s dinosaury v oboru jak žlutočervené barvy, tak modré, kde nejde ani tak o jméno, jako o podmínky.

 

Pokud chce firma rozšířit a prohloubit svůj globální dosah a není schopna rozvoj ufinancovat, kolaborativní logistické sítě znamenají cestu vpřed. Jejich podstatou je pak vize založená na sdílení informací nebo vytváření konkurenčních korporací, s velmi kvalitní komplexní službou za srovnatelné cenové náklady.

 

V případě, že se setkáte s podobnými požadavky Vašich stávajících nebo budoucích klientů, dříve než se rozhodnete, zkuste konzultaci se SMARTLIO.

 

Co z toho může být? Buď se stanete vykonavateli dílčí činnosti za nákladové ceny v červenožlutých barvách, nebo posunete svoje podnikání o další stupeň výše. Nic horšího se nemůže stát.

 

Odbornost

Jedete–li doslova stále ve stejných kolejích, zjišťujete, že klient má zvláštní slovní zásobu slov, kterou neznáte, jako milk run, Value Added Services, consolidation process, crosseling, WMS, RFID, ERP a mnoho dalších.

Takto již vypadá terminologie lidí z logistického prostředí. Bez ohledu, zda jste čistě z transportní, nebo „skladové“ firmy, to je dnes logistika.

 

Když si ještě představíte podobné rozhovory v angličtině, nebo jiném světovém jazyku, opravdu se ve všem stále orientujete? Chystáte se účastnit vypsaného výběrového řízení, nebo veřejné obchodní soutěže a jde Vám hlava kolem z veškeré dokumentace? Chcete mít jistotu, že veškeré podklady budete mít v pořádku?

 

Pak neváhejte a obraťte se na SMARTLIO. Rádi pro Vás využijeme veškerých našich dovedností a zkušeností, které jsme získali za dlouhé roky praxe. Umíme Vám pomoci zastoupením v obchodním jednání, s plnou odpovědností za průběh i finální status. Umíme připravit výběrová řízení včetně detailních kalkulací a návrhu řešení.

 

Lobbing

Lobbing je specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb. Ve své povaze velmi odlišná od obecné, nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci.

 

Jako reprezentant partikulárních zájmů lobbista dodává informace a technicko-odborné expertízy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při realizaci záměru.

 

Profesionální lobbing je nejčastěji prováděn pomocí různých konzultačních firem, či specifických pracovníků.

 


Smartlio © 2016